Reference

Reference

Představujeme vybrané realizace z oblasti strojní konstrukce i jiných oblastí průmyslu:

VEST, Zlín

Automatická plnící linka

Návrh pracoviště automatické plnící linky pro plněné plastových vaniček drobným pečivem. Součástí je návrh dispozice pracoviště, návrh ocelové konstrukce nesoucí automatické váhy s násypkami a kompletní dodávka pneumaticky ovládaného zařízení pro přesnou dopravu pečiva z váhy do vaniček. Zařízené je uzpůsobeno pro jednoduchou změnu typu plněného obalu bez nutnosti dalšího zásahu do zařízení.

Linka ochucování pečiva

Návrh pracoviště a dopravníkových systémů linky pro ochucování drobného pečiva.


Edwards s.r.o., Lutín

Testovací zařízení

Návrh a výroba zařízení pro měření rovinnosti statorových plechů vakuové pumpy.

 

Kryogenní nádoba

Návrh konstrukce a pevností analýza kryogenní dvouplášťové nádoby na tekutý dusík určené pro zmrazování kovových dílů před dalším zpracováním. Součástí nádoby je přípravek pro vkládání zmrazovaných dílů a pohodlnou a bezpečnou manipulaci s díly.


Volkswagen, Bratislava

Výrobní a montážní přípravky

Návrh a konstrukce externí pohyblivé nabíjecí stanice pro připojení vozidla k elektrické síti v průběhu montáže. Návrh přípravků pro zjednodušení montáže a předmontáž různých dílů.


Pracoviště pro lisování okenních stěrek

Návrh robotického pracoviště pro automatické zásobení lisovacího stroje plastovými výlisky ze vstřikolisu. Součástí pracoviště je robot s efektorem pro uchycení a polohování plastových dílů, dopravník pro zásobování lisovacího stroje a lisovací jednotka stroje.


VERTI s.r.o.

Kancelářské přestavitelné příčky

Návrh a zpracování systému interiérových hliníkových přestavitelných příček v různých typech provedení.